Διασυνδέστε τα συστήματά σας στο tamigo.

Το ανοιχτό API επιτρέπει στην εταιρεία σας να διασυνδέσει όλα τα σχετικά συστήματα με το tamigo.

Συγκεντρώστε τα δεδομένα σας σε ΕΝΑ μόνο σημείο και χρησιμοποιήστε όλες τις πληροφορίες εκεί όπου τις χρειάζεστε.

Plugin screenshot

καλύπτουμε όλες σας τις ανάγκες διασύνδεσης

Είμαστε ειδικοί στις διασυνδέσεις με συστήματα μισθοδοσίας, HRM (διαχείρισης ανθρώπινων πόρων), POS (σημείων πώλησης) και BI (Επιχειρηματικής ευφυΐας). Αν δραστηριοποιήστε σε πολλές χώρες και διαθέτετε διαφορετικά τοπικά συστήματα, το tamigo μπορεί να αποτελέσει μία μόνο κοινή λύση στις χώρες αυτές.

 

Βασικά πλεονεκτήματα

 

— Αυτοματοποίηση διαδικασιών που γίνονται με το χέρι.

— Παροχή των δεικτών απόδοσης (KPIs) που χρειάζεστε, εκεί που τους χρειάζεστε.

— Βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων των εργαζομένων.

— Διατήρηση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής σας και σύνδεση του tamigo σε αυτήν.

— Οι ειδικοί μας μπορούν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε απαιτούμενη διασύνδεση.

 

Αν θέλετε να διασυνδέσετε το tamigo με άλλη εφαρμογή, επικοινωνήστε μαζί μας. Δείτε παρακάτω ορισμένους από τους συνεργάτες με των  οποίων τα προϊόντα έχει γίνει ήδη διασύνδεση.

Συστήματα μισθοδοσίας

Διαχείριση ανθρώπινων πόρων (HRM)

Σημεία πώλησης (POS)

Single Sign-On (SSO)